Viện Năng suất Việt Nam Viện Năng suất Việt Nam
CCNA
CCNP Unix Unix

Khóa 1: Tổng quan về năng suất và chất lượng

Khóa 2: Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000

Khóa 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm lãng phí thông qua áp dụng 5S

CCNP Unix Unix

Khóa 4: Áp dụng 7 công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp

Khóa 5: Quản lý tinh gọn - LEAN, nhằm loại bỏ lãng phí và nâng cao năng suất trong doanh nghiệp

Khóa 6: Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM, để tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc và cải tiến năng suất

CCNP CCNA

Khóa 7: Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu - MFCA, để giảm thiểu lãng phí sử dụng nguyên liệu trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ

CCNA
CCNA

  Hà Nội, 10/03/ 2017 và 16/03/2017: Đào tạo “Áp dụng Thực hành tốt 5S giúp giảm thiểu lãng phí và cải tiến chất lượng, an toàn ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe”

Đối tượng tham dự

  • Lãnh đạo, Trưởng/ phó Khoa đến từ các Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh;
  • Cán bộ Phòng QLCL tại các Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh;
  • Các cá nhân quan tâm tới chủ đề và nội dung của khóa học.

Lịch đào tạo: Đợt 1: Ngày 10/03/2017; Đợt 2: Ngày 16/03/2017 (01 ngày, từ 8h30 đến 17h00).

NỘI DUNG KHÓA HỌCPHIẾU ĐĂNG KÝ 

♣ Hà Nội, 17/03/2017: Hội thảo “Tổ chức hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ hiệu quả thông qua áp dụng mô hình Quản lý tinh gọn - Lean”

Đối tượng tham dự

  • Lãnh đạo của tổ chức, doanh nghiệp; 
  • Giám đốc nhà máy/Giám đốc sản xuất; 
  • Trưởng phòng chất lượng; Trưởng phòng kỹ thuật; 
  • Trưởng phòng đào tạo/nhân sự/hành chính; 
  • Cán bộ quản lý chất lượng v.v và các cá nhân có quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

Thời gian: Ngày 17/03/2017 (từ 8h30 đến 12h00).

NỘI DUNG HỘI THẢOPHIẾU ĐĂNG KÝ


Bỏ qua Giới thiệu khóa đào tạoBỏ qua Hướng dẫn - Quy chế

Hướng dẫn - Quy chế

Bỏ qua Mô hình, công cụ cải tiến Năng suất Chất lượng

Mô hình, công cụ cải tiến Năng suất Chất lượng

 Chất lượng
ISO 9001:2015
Lead Auditor ISO 9001:2015
ISO/TS 16949
ISO/IEC 13485
ISO/IEC 17065

 Công cụ cải tiến
Quản lý tinh gọn (Lean)
Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM)
Chỉ số hoạt động chính (KPI)
6 Sigma
Kaizen / 5S
7 công cụ kiểm soát chất lượng (7 Tools)
Balanced Scorecard
Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) / QCC
CRM/CSM
Quản lý nguồn nhân lực (HR)
Tính toán, đánh giá năng suất
Knowledge Management
Mô hình xuất sắc (Business Excellence)

 Phát triển kỹ năng
Làm việc nhóm
Giải quyết vấn đề
Quản lý sản xuất
Quản lý của tổ trưởng
Quản lý cấp trung
Quản lý tồn kho

 An toàn thực phẩm
GMP
HACCP
ISO 22000

 Phòng thử nghiệm
ISO/IEC 17025
ISO 15189

 Môi trường - An Toàn - Rủi ro 
ISO 14001
Lead Auditor ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 26000/SA 8000
ISO 31000
ISO/IEC 27001
ISO 500001

 Đánh giá thực hành tốt 5S
Bỏ qua VIDEO

VIDEO

Bỏ qua Đăng nhậpBỏ qua Lịch

Lịch

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 Hôm nay Thứ sáu, 23 Tháng sáu 23 24
25 26 27 28 29 30  
Bỏ qua Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

    support@vnpi.vn                 
     0982208809

Talk with me via Skype

Bỏ qua HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Bỏ qua ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH TỐT

ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH TỐT

Bỏ qua DỊCH VỤ TƯ VẤNBỏ qua Website liên kếtBỏ qua THỐNG KÊ

THỐNG KÊ

Bỏ qua TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ

TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ